Kullanıcı Girişi

Şifremi Unuttum

Hizmetlerimiz

Network Kurulumu

Kurumların başarılı olabilmelerini sağlayacak üretkenlik ve iletişim yeteneklerini sağlayan bilgisayar ağları artık en önemli unsurlar haline geldi. Büyüyen işletmeler, kurumlar ve servis sağlayıcılar için ses, görüntü, veri aktarımı ve depolamayı tek, uçtan uca akıllı bir ağ üzerinde birleştiren ölçeklenebilir ağlar kurabilmek önem taşımaktadır. Tüm iletişimin tek bir altyapı üzerinden yapılması maliyetlerin azalması, üretkenliğin ve verimliliğin artması, ayrı ağ kullanımının getirdiği karmaşanın ortadan kalkması ve ölçeklenebilirlik gibi çeşitli avantajlar sunar. Bilgisayar ağlarının en önemli bileşenlerinden birisi olan anahtarlar (Switches), ağ üzerindeki bileşenleri birbirine bağlamak, verilerin varış noktalarına ulaşabilmeleri için yol göstermek, düşük ve yüksek yoğunluklu verilerin kolayca aktarılması için kullanılır. Anahtarlar sundukları ileri çoklu hizmetler ve uygulamalar sayesinde birden fazla ağa ihtiyaç duyulmasını ortadan kaldırıyor ve maliyetleri azaltır. Sektörün en kapsamlı anahtarlama çözümlerini sunan 3Com, Allied Telesyn, Cisco Systems, HP, Nortel Networks gibi üretici firmalar ile çözüm ortaklığı yaparak, küçükten büyüğe tüm kurumların ve servis sağlayıcıların ihtiyaçlarını karşılar. Çözümlerimiz basit bağlanabilirlikten yüksek uçlu, çok katmanlı akıllı anahtarlama çözümlerine kadar tüm kampus ihtiyaçlarını karşılar.

Günümüzde büyüyen işletmelerde çalışanların verimli olabilmeleri için işbirliği yapmaları ve iletişimlerinin mükemmel olması gerekiyor. Doğru LAN altyapısı çalışanların hızlı ve güvenli bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlar. Anahtarlama donanınımının Kablosuz yerel ağ, IP Telefon ve gerçek zamanlı iletişim desteğine sahip olması maliyetlerin düşmesi açısından çok önemlidir.

Ağ tasarımında bireylerin ihtiyaçlarının yanında kurumların genel ihtiyaçlarının da göz önünde tutulması gerekir. Anahtarlar çeşitli uygulama ve yönetim yazılımı çözümleri ile ağ yönetiminin kolaylaştırılması sağlanabilir.

1. Büyüyen İşletmeler - Küçük Şube Ofisleri • Temel ve akıllı hizmetler ile bağlantı • Merkezi bir anahtara gerek olmadan yığınların doğrudan yönlendiriciye bağlanabilmesi

2. Orta Ölçekli İşletmeler - Şube Ofisleri • IP yönlendirme ve akıllı hizmetlerle yüksek erişilebilirlikli omurga • Erişim/kenar seviyesinde Layer 2-4 QoS (hizmet kalitesi) ve Güvenlik

3. Geniş Kampus Ağları • Yüksek erişilebilirlikli yedekli çekirdek yapı • Bina A - Akıllı hizmetlere sahip dağıtım seviyesi ve çekirdek bağlantısı. Erişim/Kenar seviyesinde hız sınırlama ve güvenlik filtreleme • Bina B - IP yönlendirmeli ve geliştirilmiş akıllı servisleri ile çok katmanlı anahtarlar üzerinden Bina A ile aynı fonksiyonların sağlanması

Network Çözümleri - Wide Area Network (WAN)

Geniş Alan Ağ Altyapısı çözümlerinin büyüyen işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verir olması gerekir ve bu ihtiyaçlara bağlı olarak güvenlik, erişilebilirlik ve maliyet büyük önem taşır. Güvenlik, ağ üzerinden aktarılan bilgilerin önemli olmasından dolayı büyüyen işletmelerin en önemli endişelerinden birisidir. Bu yüzden ağların çok iyi korunması gerekir. Diğer yandan ağların hizmet dışı kalmaması işlerin devamı açısından büyük önem taşır. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları her an ağa ve bilgilere her an erişebilirler. Sunduğumuz Geniş Alan Ağ Altyapı çözümleri ile büyüyen işletmeler ağla ilgili maliyetleri azaltabilirler ve yatırım koruması elde ederler. Ayrıca Mobilite ve IP İletişimleri gibi gelecek çözümlere de açıktır. Geniş Alan Ağ Çözümlerinin avantajları ;

- İş esnekliğinin maksimizasyonu
- Maliyetlerin azalması 
- Verimliliğin artması 
- İşlerin online yürütülebilmesi 
- Artan ağ trafiğinin yönetilebilmesi 
- Daha fazla ağ kullanıcısını barındırabilme (dahili ve harici) 
- Kritik iş uygulamalarının hizmet dışı kalma sürelerinin azalması 
- Erişebilirlik ve esneklik, büyüyen işletmeler ağ hata toleransını geliştirebilir, bantgenişliği kullanımını optimize edebilir ve birleşmiş ses, veri ve video - ağlarına kolaylıkla geçiş yapabilirler. 
- Standartlara dayalı tam entegre bileşenlerden oluşturulmuş ağlara, mobilite ve IP İletişimleri gibi çözümler kolaylıkla eklenebilir.

Data Kablolaması

• Kablo Kanalları
• UTP 
• STP/FTP 
• Fiber 
• Coax 
• Token 
• Ring Twinax 
• Data priz bağlantısı 
• Patch panel bağlantısı 
• 19” Rack kablolaması 
• Test ve etiketleme

Telefon Kablolaması

• Hat çekimi 
• Priz, krone bağlantısı 
• Test ve etiketleme

Elektrik Tesisatı

• Elektrik hattı 
• UPS hattı 
• Toprak hattı 
• Priz, sigorta montajı 

Network Çözümleri - Network Güvenliği

Ne tür önlemler alırsanız alın, yeni çıkan teknolojiler karşısında bu önlemlerin tekrar gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekir. Bu yüzden networkünüzün emniyeti satın alınan cihaz veya programlara değil, oluşturacağınız "Network Güvenlik Politikasına" bağlıdır. Firmamız kurumsal olarak bu tür politikaların oluşturulabilmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Firewall Ürünleri

Bir networkün dış dünya ile bağlantısı router cihazları üzerinden yapılmaktadır. Bu yüzden, kötü niyetli saldırılara karşı önlem alınacak ilk nokta dış dünya ile bağlantıyı gerçekleştiren bu cihazlardır. Bazı cihazlar network güvenliğini sağlayıcı firewall imkanları içermektedir. Firmamız router tabanlı firewall cihazlarının satışını yaptığı gibi, bunların müşteri ihtiyaçları doğrultusunda konfigürasyonunda da son derece tecrübelidir.

Virtual Private Network (VPN) Çözümleri

Internet kullanımının yaygınlığı ister istemez yaşam şeklimizi değiştirdi. İş yaparken daha önce kullandığımız metodların çoğu artık Internet'e taşındı. Kurumlar artık ulusal ya da uluslar arası çapta "kapalı devre" network bağlantılarından vazgeçip daha hesaplı bir taşıyıcı ortamı olan halka açık Internet'i nasıl değerlendirebileceğini araştırmaya başladı. İletişimin sağlanması için kaçınılmaz hale gelen Internet üzerinden haberleşmenin tek sakıncası ise güvenlik. Güvenlik gerek transfer edilen bilgilerin gizliliği gerekse kurumsal ortama yabancıların erişememesi açısından önemli. Günümüzde bu güvenlik VPN sayesinde (dial-up veya sürekli bağlantılar arası) mümkün kılınmaktadır. VPN sayesinde iki uç arasında geçen konuşmalar halka açık Internet ortamı üzerinden şifreli olarak taşınmaktadır. InVPN (sanal özel ağ) kullanıcıların merkez -ofis merkez-gezici kullanıcı arasında internet üzerinden bir köprü oluşturarak dosya ve yazıcı paylaşımı, veri tabanına ya da muhasebe kayıtlarına bilgi girişleri ya da erişimi gibi uygulamaları güvenli olarak çalıştırmaları amacıyla oluşturulur.ISP tarafından sağlanan MPLS teknolojisinin uygulandığı Sanal Ağ hizmeti sayesinde şirketinizin yurt çapındaki tüm birim ve şubeleriyle hatta iş ortaklarınızla en uygun, ekonomik ve güvenli şekilde iletişim kurabilirsiniz. Aynı anda ağınızdaki tüm bilgisayarlar ile veri alışverişinde bulunarak ayrıca ödediğiniz iletişim masraflarından kurtulur, şirket işlerinizi daha hızlı ve MPLS-VPN aracılığı ile daha güvenli yürütürsünüz. İsterseniz merkeze ınternet çıkışı sağlayarak, coğrafi uzaklıktaki birim ve şubeleriniz dahil tüm kullanıcılar ile bu çıkışı paylaşır, böylece daha fazla kullanım imkanı ve daha ekonomik ınternet erişimi sağlamış olursunuz. Merkeze bağlanan uzak noktalar için sehirlerarası telefon ücreti ödemek yerine, daha ekonomik bir şekilde iletişim ihtiyaçlarını karşılarsınız.

ISP Omurgası Üzerinden Sanal Ağ ( Internet service provider) :

Merkez ve şubelerin birbirine bağlanması için ISP'nin yurt genelinde yaygın olan network'u kullanılır. Bunun için her bölgedeki şubeniz ve ISP 'nın o bölgedeki en yakın POP noktası arasında kiralık hat ile Sanal ağbağlantısı yapılır. Yerel ağların birbirlerine bağlantısı ise uygun data cihazları (Modem ,Router) ve IP tünelleri kullanılarak güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Böylece Internet üzerindeki diğer kullanıcılar sizin firma ağınıza erişemezler.Bu model özellikle VN'e bağlanacak uçlar (şube) farklı şehirlerde ise oldukça avantajlı ve ekonomik olmaktadır. VN'e bağlanacak her şube ucuna önce kiralık data hattı çekilir. VN'de yer alacak uç sayısına göre VN'de merkez seçilir. Buna göre merkeze çekilecek data hattının ve şubelere çekilecek hatların kapasiteleri belirlenir. örneğin bir merkez noktamız ve iki adet şubemiz var ise ve şubelere 64 K'lık hat kapasitesi isteniyorsa, merkez noktaya çakilecek hattın kapasitesi, 2*64 K = 128 K seçilerek ,Türk Telekom'dan bu şekilde hat başvurusu ve devre tahsisi yapılacaktır. Bu yapı hazırlandıktan sonra uygun cihazlarla kurulum ve konfigürasyon yapılarak firma VN'i hazır hale gelmiş olur. Bulunduğunuz nokta ile ISP nin POP 'u şehir içi mesafesinde olduğu için Türk Telekom'a ödenecek hat kiraları şehir içi ücreti olacağından maliyet düşecektir. İstenirse merkeze ınternet çıkışı sağlayarak , şubeleriniz dahil tüm kullanıcılarınızla bu çıkışı paylaşır, böylece daha fazla kullanım imkanı ve daha ekonomik ınternet erişimi sağlamış olursunuz.

 

VPN ile Neler Yapılabilir ?

• Firmanızın birbirinden uzakta bulunan yerel ağlarını güvenli ve size özel bir ağ üzerinde birleştirerek, şubeleriniz firma merkezine ulaşarak, iş akışını bu ağ üzerinde kolayca gerçekleştirebilir.
• Firma içi sanal özel ağında kurulacak bir web server ile firma iş akışını web tabanlı hale getirmek ve iş akışını ekonomik, kolay ve hızlı gerçekleştirmek mümkündür.
• Firma içi mail sunucu ile yerel ve uzak tüm firma ofislerinde bulunan kullanıcılara bir e-mail hesabı açarak haberleşmelerin e-mail ile yaptırılması mümkündür.
• Firma içi FTP sunucusu ile yerel ve uzak tüm firma ofislerinde bulunan çalışanların bilgi kaynaklarına ortak bir noktadan daha hızlı faydalanabilmelerinin yanı sıra, bazı programlara da FTP sunucu üzerinden ulaşarak bilgisayarlarına kurabilmektedirler.
• Firma içi database sunucuları ile veritabanı uygulamalarınızın tüm ofisleriniz tarafından aynı ağüzerinde kullanımı mümkündür. Bu imkan ile ERP, SAP gibi uygulamalarınız bölgesel değil, tüm firma çapında kullanıma sunulabilecektir. ıstenirse bu uygulamalar yine tüm firma çapında kullanıma sunulmuş şekilde web tabanlı hale getirilerek daha kolay ve hızlı şekilde işletilebilirler.
• Firmanın merkez ve uzak ofisleri arasında uygun cihazlar kullanılarak VoIP (Voice over IP - IP üzerinden ses) tekniği ile mevcut data hatlarınız kullanılarak ses/fax iletimi mümkün olmaktadır. VoIP ile ekstra ücret ödemeden data hatlarınız üzerinden mevcut telefon santrallerinizi kullanarak uzak ofislerinizi dahili hattan arayıp telefon/fax görüşmesi yapabilmek mümkündür.
• Böylece telefon/fax maliyetleriniz VN yatırımınız üzerine ek bir yük getirmeden aktarılabilir. Bu imkan ile yatırımlarınızın giderleri düşer.örneğin Ankara ofisinizden, ıstanbul ofisini arayarak ıstanbul içerisindeki herhangi bir telefon numarasıyla şehir içi ücret ödeyerek görüşmek mümkündür.Tabiki merkez ve şubeler arasında ses/fax iletimi ücretsiz olacaktır.

Tüm bu işlevleri VPN uygulamalarının tercih edilmesinde önemli role sahiptir

Virüs Koruması

Acı ama gerçek. Bilgisayar virüsleri artık hayatın bir parçası oldu ve aynen insan sağlığında olduğu gibi, önlem almak ancak virüse yakalandıktan sonra aklımıza geliyor.Bilgisayar virüsü bir işletmenin çalışmasını ciddi ölçüde engeller. Hem zaman, hem de para kaybına sebep olur. Daha da kötüsü yerine konamayan bilgilerdir. Virüs bilgisayarlara çok çeşitli yollardan bulaşabilmektedir. Bunlar arasında en yaygın olanı da artık hayatımızın vazgeçilmez parçası olan e-mail ile bulaşanlarıdır. E-mail olmadan bir hayat düşünülemeyeceğine göre tek çare virüslere karşı önlem almaktır.

Zaman içerisinde yeni virüsler üretildiğinden, çok hızlı çalışan bir ekibin de surekli olarak yeni üretilen virüslere karşı korunma (aşı) ve iyileştirme (ilaç) yöntemleri geliştirmesi gerekmektedir.

Firmamız sürekli virüs koruması için çeşitli yazılım ve donanım ürünleri pazarlamakta, bunların kurulumlarını yapmaktadır. Bu ürünler abonelik şartları altında güncellenmekte, yeni çıkan virüslere karşı önlemleri de hizmetinize sunmaktadır.

Sertifikalı mühendislerimizin hazırladığı Kurumsal Güvenlik Çözümleri her kurumun kendi yapısına özel çözümlerdir. Uçtan-uca güvenlik çözümü ile sunduğumuz hizmetler; çözümün tesis edilmesi, izlenmesi, açıkların ve tehditlerin belirlenmesi, raporlanması, önlemlerinin alınması, zamanında müdahale edilmesidir.


Kablosuz İletişim

Fiziksel engellerden arındırılmış, kurulum, yönetim ve kullanım kolaylığı ile iş akışınızı hızlandırabilir, fiziksel engelleri aşabilirsiniz.

Kablosuz Ağ ürünleri, kabloya kıyasla çok daha hızlı kurulum ve kullanılabilirlik olanağı sağlarken, verimliliği ve hızı ile de ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılar.

Özellikle Üniversite Kampüsleri, Hastaneler, Oteller, Fuar Alanları, Hava Limanı gibi binalar arası iletişim için son derece ideal olan Kablosuz Ağ teknolojisi uzak mesafelerdeki lokasyonları kolaylıkla birleştirmenize olanak sağlar.

Kablosuz Ağ'ın Avantajları

- Kablo maliyetini ve yönetim problemlerini ortadan kaldırır.

- Fiziksel problemlerle uğraşmanıza gerek kalmaz.

- Encryption uygulamaları ile verileriniz son derece güvendedir.

- Sistemin hazır hale gelmesi için günlerce beklemeniz gerekmez.

- Mevcut kablo yapınızı ve ünitelerinizi değiştirmenize gerek kalmaz.

 


Talep Formu
Network Kurulumu ile ilgili talep formumuzu doldurur iseniz tarafımızdan en kısa süre içerisinde talebinize cevap verilecektir.

Back to Top