, BeeSoft Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri|| www.beesoft.com.tr

BeeSoft Yazılım ve Danışmanlık Hizmetlerine Hoşgeldiniz...

 • Hızırtepe Mah. Orhangazi Cad. ( Tek Yokuşu ) No : 73/2
  Adapazarı / SAKARYA
 • info@beesoft.com.tr
e-Defter
 

e-Defter

e-Defter Nedir?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır.

Bu sistemi kullanabilmek için bir e-Defter uygulamasına sahip olmak gerekir.

Kimler Zorunlu e-Defter Mükellefidir?

 • Madeni yağ lisansı olan mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar,
 • Kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa veya ithal eden mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatı olanlar.

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen bu mükelleflere ilave olarak, 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. 

eFinans e-Defter Neler Sağlıyor?

 • Kâğıt ortamında defter tutmaya, defterlerin noterde tasdikleme işlemine ve arşivlenmesine gerek kalmaz.
 • Noter tasdik, kâğıt, kâğıda yazdırma ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar.
 • Görüntüleyebilen firmalar ilgili şirketin anlık mizanını görebilir.
 • Kredi değerlemesi daha sağlıklı yapılabilir.
 • Anlık bilanço çıkartılabilir.