, BeeSoft Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri|| http://localhost/beesoft/

BeeSoft Yazılım ve Danışmanlık Hizmetlerine Hoşgeldiniz...

 • Hızırtepe Mah. Orhangazi Cad. ( Tek Yokuşu ) No : 73/2
  Adapazarı / SAKARYA
 • info@beesoft.com.tr
e-Fatura
 

e-Fatura

e-Fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Fatura’ların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan uygulamaların genel adıdır.

e-Fatura Yasal Mevzuat İlgili Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmekle yükümlü olan sektörler aşağıda belirtilmiştir:

 • Madeni yağ lisansı olan mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar,
 • Kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa veya ithal eden mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatı olanlar.

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen bu mükelleflere ilave olarak, 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

e-Fatura Sistemi Nasıl Çalışır?

e-Fatura sistemi, hazırlanan elektronik faturaların taraflar arasında sağlıklı ve güvenli bir biçimde dolaşımını sağlamak için geliştirilmiştir.

e-Fatura sisteminde;

 • Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir.
 • Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.
 • Gönderilen veya alınan e-Fatura’lar arşivlenebilir ve istendiğinde ibraz edilebilir.

eFinans’ın e-Fatura Sistemi Nasıl Çalışır?

eFinans sisteminde e-Faturalarınız;

 • Oluşturulur,
 • Mali Mühür ile imzalanır,
 • Gönderilir ve alınır,
 • Muhasebe entegrasyonuyla muhasebe uygulamanıza aktarılır,
 • Arşivlenir,
 • İstenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

e-Fatura’yı Kimler Kullanabilir?

Ticari firma olarak sadece anonim şirket, limited şirket ve gerçek/şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasından yararlanabilmektedir.

Nasıl e-Fatura Kullanıcısı Olunur?

e-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Bunun için GİB’e yazılı başvuru yapılmalı ve Mali Mühür Sertifikası alınmalıdır.

Başvuru hakkında detaylı bilgi için tıklayın

e-Fatura Avantajları

 • Çevre dostudur, kağıt tasarrufu sağlar.
 • Basım, gönderim, kurye, karşılama, kontrol, kayıt ve fiziksel arşiv süreçlerini ortadan kaldırır.
 • Faturalama sürecini kısaltır, maliyeti düşürür.
 • Arşiv maliyeti düşüktür. Gerektiğinde faturaların ibrazı kolaydır, anlık ve otomatik veri kaydı ile hata ihtimalini en aza indirir.
 • Faturaya ilişkin bilgilerin anında kontrolü, doğrulanması ve anlık uyuşmazlık çözümü kolaydır.
 • Gelen ve giden faturaların, şirketlerin nakit akış planına dahil olma sürelerini kısaltır.

eFinans’ın Sağladığı e-Fatura Avantajları

 • Bulut uygulamasıyla tüm e-Faturalarınıza her yerden ulaşabilirsiniz.
 • Arşiv hizmetiyle e-Faturalarınızı yüksek güvenlikli bir ortamda saklayabilirsiniz.
 • Yüksek hızda yazılım ve sunucu desteği ile işlem süreniz kısalır.
 • Nakit yönetiminizi daha kolay ve hızlı yapmanızı sağlar.
 • e-Faturalarınız için hazır finansman, ödeme ve tahsilat çözümleri getirir.
 • e-Faturalarınızı toplu ve entegre ödeme kolaylığı sağlar.
 • Birçok muhasebe ve ERP yazılımı ile entegrasyona hazırdır.